Categories
Kiến thức đầu tư

Chủ thể tham gia thương trường Trái phiếu công ty cần chuyên nghiệp hơn


Chủ thể tham gia thương trường Trái phiếu công ty cần chuyên nghiệp hơn.

Tuy vậy, chính sự tăng trưởng nhanh cũng đã tiềm ẩn các rủi ro không an toàn đối với những người đầu tư nhỏ lẻ, thiếu nội dung, bài học… Vừa qua, Bộ Tài chính đã có cảnh báo về thương trường trái phiếu công ty, để thêm nội dung cho những người đầu tư, ông Nguyễn Hoàng Dương – Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính những tổ chức tài chính , ngân hàng đã có cuộc trao đổi về thông tin trên.

PV: Thương trường trái phiếu công ty thời gian qua tăng trưởng vô cùng nhanh. Ông nhận định thế nào về sự tăng trưởng của thương trường. Ông có chú ý gì với những chủ thể tham gia mua, bán, phát hành trái phiếu công ty?

Ông Nguyễn Hoàng Dương.
Ông Nguyễn Hoàng Dương.

Ông Nguyễn Hoàng Dương: Từ năm 2017 trở lại đây, thương trường trái phiếu công ty (TPDN) có sự tăng trưởng nhanh để đáp ứng đòi hỏi huy động nguồn vốn của công ty. Năm 2018, quy mô thương trường đạt 9,01% GDP, tăng 58% so sánh với năm 2017 (6,29% GDP) , tăng gấp 3và5 lần so sánh với năm 2015 (3và4% GDP). 10 tháng đầu năm 2019, thương trường TPDN tiếp tục phát triển, quy mô thương trường tăng 28% so sánh với cuối năm 2018, đạt trong khoảng 10,47% GDP dự kiến năm 2019. Sự tăng trưởng của thương trường TPDN cho thấy bước đầu tiên có sự chuyển dịch vốn huy động từ kênh tín dụng tổ chức tài chính sang kênh phát hành trái phiếu, hướng đến việc tăng trưởng cân bằng hơn giữa kênh thương trường vốn , kênh tín dụng tổ chức tài chính, nhằm giảm sức ép huy động cho kênh tín dụng tổ chức tài chính theo chủ trương của Chính phủ.

Tuy vậy, sự tăng trưởng của thương trường TPDN vẫn còn một số hạn chế như: cho dù tăng trưởng nhanh tuy nhiên quy mô còn nhỏ so sánh với những cấu phần khác của thương trường vốn như thương trường TPCP (27,25%GDP năm 2018), thương trường cổ phiếu (71,9%GDP năm 2018); so sánh với kênh huy động nguồn vốn tín dụng tổ chức tài chính (dư nợ tín dụng năm 2018 đạt 131%GDP) , so sánh với quy mô của những nước tại khu vực (thương trường TPDN những nước tại khu vực có quy mô đạt 20-50%GDP). Những công ty vẫn chủ yếu phát hành theo phương thức riêng lẻ, khối lượng trái phiếu ra công chúng có xu hướng tăng tại 2 năm gần đây tuy nhiên vẫn chiếm tỷ trọng vô cùng nhỏ (khoảng 3% tổng khối lượng phát hành). Bên cạnh đấy, tính công khai, minh bạch luôn phải tiếp tục được củng cố.

Trong đó, một vài công ty phát hành , người đầu tư khi tham gia huy động nguồn vốn trên thương trường còn thiếu chuyên nghiệp, công ty phát hành chưa hoàn toàn chấp hành đủ đầy quy định của pháp luật về đưa ra nội dung , quy trình phát hành, người đầu tư thiếu bài học đầu tư , năng lực đo đạt nhận định nguy cơ. Xu hướng tăng mua TPDN của người đầu tư cá nhân, đặc biệt là người đầu tư cá nhân nhỏ lẻ.

Trước thực trạng này, đặt ra đòi hỏi những chủ thể tham gia thương trường TPDN cần chuyên nghiệp hơn, tuân thủ đủ đầy hơn quy định của pháp luật. Cụ thể là:

Thứ nhất, đối với công ty phát hành cần tuân thủ đủ đầy quy định của pháp luật khi huy động nguồn vốn trái phiếu, đưa ra công khai mở tin về tình hình tài chính, mục tiêu huy động nguồn vốn từ phát hành trái phiếu cho người đầu tư.

Thứ 2, đối với người đầu tư cần tiếp xúc đủ đầy nội dung, đo đạt , nhận định kỹ những nguy cơ thực sự có thể gặp phải khi mua trái phiếu.

Thứ ba, đối với công ty phân phối dịch vụ cần phân phối đủ đầy nội dung cho người đầu tư, tư vấn cho công ty phát hành tuân thủ đúng quy định của pháp luật khi phát hành trái phiếu.

Thứ tư, đối với cơ quan quản lý cần tiếp tục kiểm tra để hoàn thành khung khổ pháp lý nhằm tăng cường công khai, minh bạch , có đủ chế tài để quản lý giám sá công việc phát hành TPDN.

Theo ông các người đầu tư nào nên tham gia vào thương trường trái phiếu công ty? Bộ Tài chính có khuyến nghị gì đối với những người đầu tư này?

Trái phiếu công ty được phát hành theo nguyên tắc công ty tự vay, tự trả, tự gánh chịu hậu quả về đạt kết quả tốt dùng vốn , năng lực trả nợ.

Thông lệ những nước cho thấy, người đầu tư trái phiếu công ty riêng lẻ là những người đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là các người đầu tư có bài học đầu tư, có khả năng tài chính , năng lực nhận định, đo đạt nguy cơ.

Do năng lực trả nợ của công ty phụ thuộc vô cùng lớn vào thành quả công việc sản xuất, giao thương, đạt kết quả tốt dùng nguồn vốn huy động nên những người đầu tư cá nhân cần vô cùng thận trọng khi quyết định đầu tư vào trái phiếu công ty. Trái phiếu công ty, đáng chú ý là trái phiếu phát hành theo hình thức riêng lẻ chỉ thích hợp với những người đầu tư công ty, còn người đầu tư cá nhân nếu mua trái phiếu thì phải am hiểu về tài chính, có năng lực đo đạt nguy cơ , dám đồng ý nguy cơ tại đầu tư. Theo đấy, trái phiếu công ty riêng lẻ không thích hợp với người đầu tư cá nhân nhỏ, lẻ.

Khi mua trái phiếu công ty những người đầu tư phải nắm được nội dung đủ đầy như: trái phiếu do công ty nào phát hành, mục tiêu phát hành? có tài sản cam kết nữa không có tài sản cam kết? đảm bảo của chủ thể phát hành đối với trái phiếu ra sao? kỳ hạn , phương thức trả nợ gốc, lãi? tình hình tài chính của công ty phát hành?. Vì lẽ đó, người đầu tư cá nhân không được chỉ mua trái phiếu công ty vì lãi suất cao mà không tìm hiểu kỹ về nguy cơ thực sự có thể gặp phải khi đầu tư.

Trên thương trường có một vài công ty phát hành với lãi suất vô cùng cao, đây có phải là hoàn cảnh phố biến không thưa Ông?

Theo số liệu thống kê của HNX, tại 10 tháng đầu năm 2019, bình quân lãi suất phát hành TPDN là 9%/năm. Bình quân lãi suất phát hành TPDN trong khoảng với mức lãi suất phổ biến cho vay trung , lâu dài của bộ máy NHTM do NHNN đưa ra (9 – 11%/năm). Trong số đó, 82% khối lượng trái phiếu có lãi suất dưới 11%/năm, 17% khối lượng có lãi suất từ 11% -13%, 0và9% khối lượng trái phiếu có lãi suất trên 13%/năm.

Có 2 công ty phát hành trái phiếu với lãi suất cao mà báo chí có nói đến thời gian gần đây chính là những giao dịch riêng lẻ, cá biệt, không đưa thuộc tính đại diện , không tác động đến mặt bằng lãi suất huy động nguồn vốn từ phát hành trái phiếu của những công ty. Những công ty có tình hình tài chính tốt, độ tín nhiệm an toàn cao vẫn huy động với mức lãi suất thích hợp.

Chúng tôi có đi rà soát hoàn cảnh công ty bất động sản phát hành lãi suất trên 14%/năm thì thấy rằng đây chính là công ty đang niêm yết trên Sở GDCK, trái phiếu huy động cho những dự án được nhận định là an toàn , có năng lực sinh lời. Người đầu tư gồm có quỹ đầu tư chuyên nghiệp , một group người đầu tư cá nhân có năng lực nhận định được nguy cơ đầu tư. Đến nay, công ty này thực hiện đủ đầy nghĩa vụ của trái phiếu. Đối với công ty báo chí có phản ánh phát hành lãi suất ở mức 20%/năm, chúng tôi đã kiểm tra , đề xuất công ty, công ty tư vấn phát hành báo cáo thì lãi suất 20%/năm là mức lãi suất trần, lãi suất cụ thể được tính theo từng kỳ trả lãi (hàng tháng) , theo với lãi suất huy động tiền gởi tiết kiệm của 2 tổ chức tài chính thương mại nhà nước cộng với độ lệch, theo tính toán thì lãi suất cho kỳ trả lãi đầu tiên khoảng trên 11%/năm.

Thương trường trái phiếu công ty tăng trưởng nhanh thì sẽ thực sự có thể phát sinh các nguy cơ gì? Bộ Tài chính có các phương án gì để hạn chế nguy cơ?

Với đặc thù TPDN là Công Cụ nợ do công ty phát hành theo nguyên tắc tự vay, tự trả, tự gánh chịu hậu quả về đạt kết quả tốt dùng vốn , năng lực trả nợ, mà năng lực trả nợ của công ty phụ thuộc vô cùng lớn vào tình hình tài chính , thành quả giao thương, nên người đầu tư luôn phải cân nhắc, nhận định được nguy cơ trước thời gian quyết định mua trái phiếu.

Nguy cơ người đầu tư TPDN thực sự có thể gặp phải là: công ty không thực hiện được những điều kiện, điều khoản của trái phiếu, không thanh toán đủ đầy, đúng hạn gốc, lãi trái phiếu; công ty không thực hiện đảm bảo với người đầu tư về mua lại trái phiếu trước hạn…

Nguy cơ khác thực sự có thể diễn ra là những công ty, chủ thể phát hành , tham gia thương trường dùng những cách thức làm nghiệp vụ để điều chuyển dòng tiền để tránh những giới hạn an toàn theo quy định của pháp luật chuyên ngành hoặc phục vụ những mục đích có lợi của công ty. Điều đó trở thành phức tạp đối với thương trường tài chính ngày càng tăng trưởng. Vì lẽ đó, cần có phải tăng cường cơ chế giám sát đặc biệt là giám sát liên thông giữa thương trường tiền tệ, tín dụng , thương trường vốn.

Để hạn chế nguy cơ cho cả công ty phát hành, người đầu tư mua TPDN, Bộ Tài chính đã tăng cường quản lý giám sát đối với thương trường TPDN; chủ động huấn luyện, phổ biến quy định pháp luật về phát hành TPDN; chủ động nội dung tuyên truyền về thương trường TPDN , khuyến nghị người đầu tư. Chúng tôi đang công ty tuyên truyền phổ biến Nghị định cho công ty phát hành, người đầu tư, những công ty phân phối dịch vụ trên thương trường TPDN.

Trước sự phát triển nhanh của thương trường TPDN tại 10 tháng đầu năm 2019, Bộ Tài chính đã phối hợp khắn khít với NHNN, đòi hỏi UBCKNN tăng cường quản lý giám sát công việc phát hành, đầu tư, cung cấp, giao dịch TPDN đối với những đối tượng quản lý; công ty đoàn rà soát về việc khai triển quy định của Nghị định số 163 về phát hành TPDN , có văn bản chỉnh đốn tới từng công ty phát hành , công ty phân phối dịch vụ.

Bộ Tài chính cũng đã thường hay xuyên phân phối nội dung trên những phương tin nội dung đại chúng về TPDN, trong số đó khuyến nghị cụ thể công ty phát hành phải tuân thủ quy định pháp luật tại phát hành TPDN, người đầu tư cần cân nhắc kỹ về những nguy cơ thực sự có thể có khi đầu tư TPDN, đáng chú ý chú ý người đầu tư cá nhân hết sức thận trọng khi đầu tư trái phiếu công ty phát hành riêng lẻ, đây chính là loại hình không thích hợp với người đầu tư cá nhân không có năng lực đo đạt, nhận định nguy cơ.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang kiểm tra, nhận định về cơ chế chính sách ảnh hưởng đến phát hành, giao dịch, phân phối dịch vụ về TPDN để có kiến nghị điều chỉnh nhằm tăng cường quản lý giám sát, cam kết thương trường vận hành minh bạch, đạt kết quả tốt.

Trên cơ sở quy định trong Luật Chứng khoán sửa đổi , Luật Công ty sửa đổi, sẽ hoàn thành khung pháp lý về phát hành TPDN theo cả 2 phương thức ra công chúng , riêng lẻ theo hướng: Đối với phát hành ra công chúng gắn với bắt buộc xếp hạng tín nhiệm , niêm yết, giao dịch trên TTCK; Đối với phát hành riêng lẻ, quy định đối tượng phát hành và giao dịch là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp như thông lệ quốc tế.

Xin cám ơn ông !


Nguồn: tapchitaichinh.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *