Categories
Kiến thức đầu tư

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones

Thường nhật, bạn thường hay nghe những bản tin kinh tế về sự biến chuyển mới nhất của chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones (DJIA), chẳng hạn như giảm 20 điểm mạnh tăng 35 điểm. Vậy, chỉ số DJIA là gì , trong sao những người đầu tư lại quan sát nó khắn khít như thế?

Ảnh: www.goodfinancialcents.com

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones (DJIA) hay Dow được tạo thành từ 30 cổ phiếu niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE) , NASDAQ do doanh nghiệp Dow Jones quản lý. DJIA có nhiệm vụ như một thước đo cho tất cả thương trường Mỹ, gồm có những ngành công nghiệp không giống nhau như tài chính, công nghệ, thư giãn, bán lẻ , tiêu sử dụng.

Chỉ số DJIA do Charles H. Dow – chủ báo The Wall Street Journal , là người thành lập Dow Jones & Company – làm ra với mục tiêu mong muốn nhận định khu vực công nghiệp của thương trường chứng khoán trong Mỹ. DJIA xảy ra lần đầu vào ngày 26/05/1896. Ban đầu, Charles H. Dow chỉ tính giá bình quân của 12 loại cổ phiếu công nghiệp. Sau đấy vào năm 1916, ông tăng lên thành 20 cổ phiếu , năm 1928 là 30 cổ phiếu. Con số này được duy trì đến ngày nay.

30 cổ phiếu này chiếm hơn 25% đáng giá thương trường của toàn bộ những cổ phiếu giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán New York. Tại thế kỷ vừa qua, danh sách 30 cổ phiếu này luôn có sự thay đổi, duy chỉ có General Electric là trụ được từ thời điểm ban đầu cho đến nay. Những doanh nghiệp lớn như General Motor, Coca-Cola, Microsoft cũng góp một phần tạo nên chỉ số DJIA ngày nay.

Cùng với chỉ số NASDAQ Composite, S&P 500 , Russell 2000, DJIA là một tại những chỉ số chuẩn được theo dõi khắn khít nhất để biết về những công việc trong thương trường chứng khoán Mỹ. Cho dù DJIA ra đời nhằm nhận định hiệu năng ngành công nghiệp Mỹ, tuy nhiên chỉ số này không chỉ bị tác động bởi những báo cáo kinh tế, mà còn bởi các sự kiện chính trị tại , ngoài nước Mỹ như binh đao, khủng bố…

Những biên tập viên của The Wall Street Journal – tờ báo được xuất bản bởi doanh nghiệp Dow Jones – chọn lựa những doanh nghiệp thành phần tạo nên chỉ số DJIA. Ngày nay, ý nghĩa của chỉ số đã được mở rộng hơn so sánh với cái tên “công nghiệp” của nó. Về căn bản, bất kỳ doanh nghiệp nào không thuộc ngành giao thông vận tải hay dịch vụ đều thực sự có thể được định danh tại chỉ số.

Không có quy định cụ thể về tiêu chí chọn lựa những doanh nghiệp thành phần, tuy nhiên một cổ phiếu chỉ được định danh tại DJIA khi có danh dự xuất sắc, thể hiện sự phát triển lâu bền , là mối để ý của một lượng lớn những người đầu tư.

Mỗi doanh nghiệp tại số 30 doanh nghiệp thành phần được chỉ định một phần trăm tỷ lệ đại diện cho trọng số của nó khi tính chỉ số. VD như 3M có trọng số là 5và3%, thì 5và3% biến chuyển của chỉ số DJIA thực sự có thể phụ thuộc vào biến chuyển của cổ phiếu 3M. Tại hoàn cảnh những biên tập viên quyết định một doanh nghiệp thành phần nên được thay đổi, thì tất cả danh sách sẽ được coi xét.

DJIA được tính theo phương pháp trọng số giá, bằng cách thu thập tổng giá của 30 cổ phiếu chia cho một vài gọi là ước số (DJIA divisor).

Ước số này liên tục được điều chỉnh tại hoàn cảnh diễn ra những vụ gộp, tách cổ phiếu, những khoản thanh toán cổ tức hay các thay đổi cấu trúc tương tự nhằm cam kết các vụ việc này không tác động đến đáng giá của DJIA. Nếu không làm như vậy, chỉ số sẽ giảm bất cứ khi nào có một vụ chia tách cổ phiếu xảy ra. Ước số hiện nay sau nhiều điều chỉnh có đáng giá ít hơn 1, nghĩa là chỉ số DJIA có đáng giá cao hơn tổng giá những thành phần.

Tổng kết, chỉ số DJIA bạn nghe tại những bản tin kinh tế chính là trung bình trọng số giá của 30 cổ phiếu. Khi chỉ số DJIA tăng 35 điểm, có nghĩa là để mua những cổ phiếu này vào 4:00 giờ chiều hôm nay (thời gian đóng cửa thương trường), bạn sẽ phải tốn thêm 35 đô la so sánh với cùng lúc một ngày trước.

Ưu thế của chỉ số DJIA là nó chú ý vào những doanh nghiệp có mức vốn hóa lớn, các cái tên nổi bật đối với những người đầu tư, khiếnDJIA trở nên chỉ số thường hay xuyên được cập nhật. Khi người đầu tư mong muốn biết thương trường hôm nay thế nào, họ thường hay xét đến DJIA.

Bởi vì DJIA chỉ giới hạn tại 30 doanh nghiệp Mỹ, yếu điểm của chỉ số này là không có tính đa dạng. Cho dù DJIA không chỉ chú ý vào những doanh nghiệp công nghiệp như tên của nó (trước đó là như vậy), tuy nhiên chỉ số này không phản ánh chuẩn xác hiệu năng những khu vực trọng yếu khác của thương trường Mỹ hay thế giới. Trong đó, nó là chỉ số theo giá, vì vậy không theo dõi hiệu năng thực tế của những doanh nghiệp được niêm yết.

Trần Hồng Điệp
(Tổng hợp , lược dịch)

Nguồn: review.siu.edu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *