Categories
Kiến thức đầu tư

Định nghĩa thương trường tiền tệ, thương trường vốn , thương trường chứng khoán

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

 

Là thương trường ngắn hạn. Công việc của thương trường tiền tệ xảy ra chủ yếu thông qua công việc của tổ chức tài chính , những đơn vị tín dụng, vì những tổ chức tài chính thương mại là chủ thể trọng yếu nhất tại việc thu hút , phân phối những nguồn vốn ngắn hạn.

 

Dấu hiệu nổi bật:

  • Thời gian luân chuyển vốn ngắn hạn: Công Cụ của thương trường này là các món nợ vay hay những loại chứng khoán có thời gian đáo hạn dưới 1 năm.
  • Hình thức tài chính đặc trưng là hình thức tài chính trực tiếp. Đóng nhiệm vụ trung gian giữa các người vay , người cho vay là những tổ chức tài chính thương mại.
  • Những Công Cụ trên thương trường tiền tệ có độ an toàn tương đối tuy nhiên thường hay đưa lại lợi tức thấp.

 

 

Thương trường tiền tệ được chia thành 3 loại như sau:

  • Thương trường cho vay ngắn hạn của những định chế tài chính trung gian, công việc những đơn vị này. Những đơn vị này huy động vốn nhàn rỗi của những doanh nghiệp buôn bán hoặc cá nhân thông qua việc hình thức huy động gởi tiết kiệm, sau đấy cho vay lại với các ai có nhu cầu.
  • Thương trường hối đoái (thương trường ngoại hối) là nơi xảy ra công việc mua bán , trao đổi ngoại tệ. Thương trường khác thực sự có thể sử dụng tiền để đổi hàng hóa, tuy nhiên thương trường hối đoái sử dụng tiền để thu thập tiền. Đặc tính riêng biệt nữa của thương trường ngoại hối là tất yếu sẽ là thương trường quốc tế. Đây chính là thương trường lâu bền, bởi thương trường hối đoái mãi mãi vận hành khi những đất nước trên toàn cầu luôn trao đổi , liên kết với nhau.
  • Thương trường liên tổ chức tài chính công việc phục vụ cho những đối tượng mua hàng là những tổ chức tài chính thương mại. Không hề thời điểm nào tổ chức tài chính cũng đủ tiền để cho vay , cũng chẳng phải thời điểm nào tổ chức tài chính cũng tìm được đủ khách cho vay hết vốn. Vì lẽ đó sẽ phát sinh nhu cầu vay , cho vay giữa những tổ chức tài chính, với mục tiêu phục vụ công việc của chính bạn, qua việc huy động , cho vay vốn. Dấu hiệu của thương trường này: chỉ dành cho tổ chức tài chính với khối lượng, đáng giá giao dịch lớn.

 

THỊ TRƯỜNG VỐN

 

Khác với thương trường tiền tệ, thương trường vốn , thương trường của những khoản vốn lâu dài. Thương trường phân phối vốn cho những khoản đầu tư lâu dài của chính phủ, công ty , hộ gia đình. Do thời gian luân chuyển vốn lâu dài hơn so sánh với thương trường tiền tệ nên Công Cụ trên thương trường vốn có độ nguy cơ cao , tất nhiên mức lợi tức cũng sẽ cao hơn.

 

Tại lịch sử khởi tạo của thương trường tài chính thì thương trường tiền tệ được khởi tạo trước bởi ban đầu do kinh tế chưa tăng trưởng nên nhu cầu vốn , nhu cầu tiết kiệm chưa nhiều, chủ yếu đưa tính ngắn hạn. Khi mà đã tăng trưởng, nhu cầu của nền kinh tế về nguồn vốn lâu dài cho đầu tư xảy ra thì thương trường vốn ra đời. Bên cạnh việc huy động nguồn vốn lâu dài thông qua những định chế tài chính trung gian thì chính phủ , công ty còn tự huy động nguồn vốn bằng cách phát hành chứng khoán.

 

 

 

Thương trường vốn gồm có thương trường vay nợ lâu dài , thương trường chứng khoán, thương trường vay nợ lâu dài lại được chia tiếp thành:

  • Thương trường thế chấp: Chuyên cho vay những món nợ lâu dài sử dụng để tài trợ mua bán địa ốc, nhà xưởng. Do thời hạn dài , thường hay đáng giá của những món nợ vô cùng lớn để khởi tạo bất động sản (nhà, đất, nhà xưởng,…) nên cần sự thế chấp tài sản cho món nợ vay. Tài sản thế chấp thực sự có thể là các tài sản có thật hoặc kể cả loại hình được khởi tạo từ khoản nợ vay đấy. Thương trường thế chấp còn được gọi là thương trường vay lâu dài có cầm cố bất động sản.
  • Thương trường tín dụng thuê mua (cho thuê tài chính): Còn được gọi là công việc cho thuê tài chính hoặc thực sự có thể được gọi là thuê vốn. Đây chính là hình thức tín dụng trung , lâu dài, trong số đó người cho thuê đảm bảo mua tài sản, thiết bị theo đòi hỏi của người thuê , là người nắm giữ quyền sở hữu tài sản đấy. Người thuê là người dùng tài sản , phải thanh toán tiền thuê tại một khoảng thời gian được thỏa thuận trước. Tại thời gian thuê, người thuê không nên hủy bỏ hợp đồng trước kì hạn. Khi chất dứt, người thuê thực sự có thể chuyển quyền sở hữu, mua lại hoặc tiếp tục thuê như đã thỏa thuận từ đầu. Thường thường công việc tín dụng thuê mua được phân phối bởi những tổ chức tài chính lớn hoặc những doanh nghiệp tài chính. Đây chính là thương trường công việc của tổ chức tài chính , doanh nghiệp tài chính.

 

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

 

Là thương trường được khởi tạo để giao dịch mua bán chứng khoán. Công việc của thương trường này khá là phức tạp tuy nhiên cũng vô cùng hấp dẫn; với 2 loại thương trường căn bản:

  • Sở giao dịch chứng khoán: Là thương trường chứng khoán chính thức bởi nó được đơn vị tập trung trong địa chỉ cụ thể , tuân thủ theo các quy chế được ban hành khắn khít.
  • Thương trường OTC (Over The Counter): Thương trường chứng khoán ở mức độ cao hơn với sự hỗ trợ của những thiết bị tối tân nên việc giao dịch không cần được tập trung ở nơi cụ thể mà thực sự có thể thực hiện giao dịch từ nhiều nơi không giống nhau. Cùng lúc đó số lượng chứng khoán được cấp dịch sẽ nhiều hơn so sánh với thương trường chứng khoán tập trung, không bó hẹp tại số các chứng khoán được nằm tại danh mục cụ thể. (Tìm hiểu thêm về quỹ đầu tư chứng khoán.)

 


Nguồn: intelligentinvestor.com.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *